Bijna 30 jaar geleden ben ik mijn loopbaan begonnen als groepsleerkracht van groep 3. De groep waar kinderen als oudste kleuters binnenkomen en binnen een paar maanden leren lezen. Ik vond het heel bijzonder om deze jonge kinderen in hun leesontwikkeling te mogen begeleiden. Daarnaast heb ik door mijn werkzaamheden als intern begeleider, adjunct directeur en uiteindelijk directeur een basisschool van onder tot boven en van binnen en buiten mogen leren kennen. Dit waren unieke jaren, die ik nog steeds als basis voor mijn huidige werk zie.

 

Naast alles wat ik op de werkvloer leerde, had ik ook behoefte aan verbreding en verdieping dus ging ik weer studeren. In de avonduren volgde ik eerst de opleiding voor Speciaal Onderwijs en daarna begon ik aan de studie Onderwijskunde aan de Leidsche Universiteit. Nadat ik als pasafgestudeerde, mijn naam in het zweetkamertje had gezet, ben ik als docent Onderwijskunde & Pedagogiek gaan werken aan de Hogeschool Domstad (pabo). In deze nieuwe werkcontext ging ik me in allerlei inhouden verdiepen, begeleidde ik studenten en groepsleerkrachten, ontwierp en coördineerde ik onderwijseenheden en opleidingstrajecten.

 

Mijn nieuwsgierigheid naar goed onderwijs bleef, waardoor ik na enkele jaren aan een promotieonderzoek over goed leesonderwijs begon. Er volgde een boeiende periode, waarin ik aan de pabo werkte en onderzoek deed. Een periode waarin ik leerde wat kennis was en wat kennis voor het handelen van de leerkracht kon betekenen. In 2014 heb ik mijn promotieonderzoek afgerond.

 

Ik werk nu als hogeschoolhoofddocent aan de Hu-pabo. Binnen deze functie verzorg ik onderwijs en doe ik onderzoek ten behoeve van de praktijk. Daarnaast ontwerp ik samen met anderen curriculumonderdelen en doen we onderzoek naar de kwaliteit daarvan. Tevens werk ik samen met basisscholen aan het verbeteren van het leesonderwijs.

 

Daarnaast ben ik bestuurslid van LOPON2, een vereniging voor taaldocenten van de pabo (in Nederland) en de lerarenopleiding (in België). LOPON2 heeft de missie om taaldocenten te inspireren en te informeren over goed taalonderwijs. Vanuit dat bestuur zit ik in de redactie van het Tijdschrift Taal.

 

Door mijn 30 jaar werkervaring heb ik me ontwikkeld tot een deskunige die weet wat werkt en weet hoe het in de klas werkt. Die kennis en inzichten vormen de basis voor mijn passie om het leesonderwijs te verbeteren met als doel dat alle kinderen met plezier leren lezen.

 

Mirjam Snel