Ruim 30 jaar geleden ben ik mijn loopbaan begonnen als   groepsleerkracht van groep 3. De groep waar  kinderen   als oudste kleuters binnenkomen en binnen een paar maanden   leren lezen. Ik vond het heel  bijzonder om deze   jonge kinderen in hun leesontwikkeling te mogen begeleiden.   Daarnaast heb ik door mijn werkzaamheden als   intern begeleider, adjunct directeur en uiteindelijk directeur   een basisschool van onder tot boven  en van binnen en   buiten mogen leren kennen. Dit  waren unieke jaren, die ik nog   steeds als basis voor mijn huidige werk zie.

 

 Naast alles wat ik op de werkvloer leerde, had ik ook behoefte   aan verbreding en verdieping dus ging ik weer studeren. In de   avonduren volgde ik eerst de opleiding voor Speciaal Onderwijs en daarna begon ik aan de studie Onderwijskunde aan de Leidsche Universiteit. Nadat ik als pasafgestudeerde, mijn naam in het  zweetkamertje had gezet, ben ik als docent Onderwijskunde & Pedagogiek gaan werken aan de Hogeschool   Domstad (pabo). In deze nieuwe werkcontext ging ik me in allerlei inhouden verdiepen, begeleidde ik studenten en groepsleerkrachten, ontwierp en coördineerde ik onderwijseenheden en opleidingstrajecten.

 

 Mijn nieuwsgierigheid naar goed onderwijs bleef, waardoor ik na enkele jaren aan een promotieonderzoek over  goed leesonderwijs begon. Er volgde een boeiende periode, waarin ik aan de pabo werkte en onderzoek deed.   Een periode waarin ik leerde wat kennis was en wat kennis voor het handelen van de leerkracht kon betekenen. In 2014 heb ik mijn promotieonderzoek afgerond.

 

 Ik werk nu als hogeschoolhoofddocent aan de Hu-pabo. Binnen deze functie verzorg ik onderwijs en doe ik onderzoek ten behoeve van de praktijk. Daarnaast ontwerp ik samen met anderen curriculumonderdelen en  doen we onderzoek naar de kwaliteit daarvan. Tevens werk ik samen met basisscholen aan het verbeteren van het leesonderwijs.

 

Tevens lever ik een bijdrage aan goed leesondewijs als voorzitter van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs, hoofdredacteur van Tijdschrift Taal en als lid van de Taalraad. 

 

Door mijn 30 jaar werkervaring heb ik me ontwikkeld tot een deskunige die weet wat en hoe het in de klas werkt. Die kennis en inzichten vormen de basis voor mijn passie om het leesonderwijs te verbeteren met als doel dat alle kinderen met plezier leren lezen.

 

Mirjam Snel