Over het belang van (leren) lezen bestaat geen discussie. Vlot kunnen lezen vergroot de kansen op de arbeidsmarkt, lezen stimuleert de sociaal-emotionele ontwikkeling en goede lezers blijken gezonder te zijn dan degenen die dat minder beheersen. Kortom lezen is een onmisbare vaardigheid voor de ontwikkeling en het welzijn van kinderen en volwassenen.

Mijn missie is om ieder kind de beste kansen te geven om goed te leren lezen.

Die kwaliteitsimpuls is alleen goed mogelijk als beschikbare en bruikbare kennis vertaald wordt naar de dagelijkse praktijk. Of meer specifiek, als kennis die verkregen is uit wetenschappelijk onderzoek vertaald wordt naar het professioneel handelen van leerkrachten of andere leesbegeleiders.

Dat doel wil ik bereiken door iedereen die een bijdrage levert aan de leesontwikkeling van kinderen te informeren, inspireren, ondersteunen en te begeleiden, artikelen en blogs te schrijven, te publiceren in relevante tijdschriften, lezingen te geven en workshops te verzorgen over lezen in het algemeen en het verbeteren van het leesonderwijs in het bijzonder.

Mirjam Snel