Ik ben deskundig op het gebied van goed leesonderwijs. Onder goed leesonderwijs versta ik onderwijs waarvan uit onderzoek is gebleken dat het effectief en efficiënt is. Door mijn expertise als onderzoeker en mijn ruime praktijkervaring, ben ik in staat om kennis en inzichten over leesdidactiek te koppelen aan de dagelijkse praktijk. De begeleiding en de lezingen die ik geef, zijn altijd op maat, inspirerend en motiverend. Enkele voorbeeldonderwerpen zijn: het stimuleren van de geletterdheid bij kleuters, voorlezen, aanvankelijk lezen, leesmotivatie, voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen en omgaan met verschillen. Daarnaast begeleid ik ook leesclubjes voor leerkrachten, waarin we samen van kinderboeken genieten en waarin we de rol van kinderboeken voor het onderwijs bespreken.

Een offerte is beschikbaar op aanvraag.

 

Aanbevelingen:

 

  • Jan Terwel (Emeritus hoogleraar aan de Vrije universiteit in Amsterdam)

Ik heb Mirjam Snel begeleid als supervisor bij haar promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit. In die periode heb ik haar leren kennen als een zeer gemotiveerde en getalenteerde promovenda. Zij is zeer accuraat en georganiseerd in haar onderzoek. Zij heeft diverse internationale artikelen gepubliceerd op het gebied van ´Development of beginning reading´. Daarnaast zijn van haar hand verschillende praktijkgerichte artikelen verschenen als ´spin off ´ van haar promotieonderzoek. Zij is niet alleen gemotiveerd en ambitieus, maar ook een prettig persoon om mee samen te werken. Zij beschikt over een brede ervaring in verschillende werkvelden van het onderwijs als onderwijzer, begeleider en docent.

 

  • Cor Aarnoutse (Emeritus hoogleraar aan de Radboud Universiteit van Nijmegen)

Mirjam stelt zich tot doel om de resultaten van goed leesonderzoek te vertalen naar de praktijk van alledag. Zodat alle kinderen goed en met plezier leren lezen.

 

  • Eva Bosgraaf (Trainer en journalist)

Mirjam weet niet alleen ontzettend veel van leesonderwijs, ze is ook een toegankelijke en enthousiastmerende docent. Mirjam denkt mee, is flexibel en voelt heel goed aan wat ik als opdrachtgever van haar nodig had.

 

  • Anja Bedem-Kamphuis (Groepsleerkracht DOK12, vakspecialist lezen)

Ik heb Mirjam leren kennen als medecoördinator binnen het traject 'Versterking samenwerking opleiding en scholen'. Mirjam deed dit als hoofddocent-taal van de Hogeschool en ik als leerkracht van een basisschool. We delen onze passie voor het leesonderwijs en de uitgangspunten van hoe goed leesonderwijs eruit moet zien. Het is fijn samenwerken met Mirjam vanwege de positiviteit die ze uitstraalt, haar liefde voor het vak, ze is altijd bereid om te helpen en te verdiepen door te vragen. Ze gaat altijd op zoek naar koppelingen van de praktijk met de literatuur. Ze blijft haar achtergrond als leerkracht basisonderwijs trouw en kan studenten en leerkrachten motiveren en stimuleren om nieuwe inzichten in de praktijk te brengen.

 

  • Jan Spier (Bestuursmanager, Stichting Fluenta).

Mirjam Snel maakt je snel wegwijs in een effectieve aanpak van het aanvankelijk leesonderwijs. Zij geeft je praktisch inzicht in: doe je de goede dingen en doe je ze goed! Uit onderzoek is gebleken dat in het aanvankelijk leesproces in groep 3 enorm veel tijd te besparen is als we maar die dingen doen die het leesproces positief bevorderen. Veel uit de methodes kunnen we weglaten. Vooruitstrevend en relativerend.

 

  • Bert Jurling (Hogeschooldocent taal, Hogeschool Utrecht, Pabo)

Mirjam Snel is een collega die haar werk buitengewoon serieus neemt, maar toch ook ruimte laat voor relativering. Daarbij is ze in staat om haar gespecialiseerde kennis over een onderzoeksmatige benadering van aanvankelijk leesprocessen op een realistische manier te vertalen naar de mogelijkheden en behoeften van HBO studenten.

 

  • Sally Groenhuis (Intern begeider en leerkracht, Basisschool de Trompetvogel)

Door het bijwonen van een inspiratielezing die gegeven werd door Mirjam Snel, werd voor mij en mijn collega's theorie aan de praktijk gekoppeld. Eerder opgedane inzichten uit  het boek “Lezen, lezen, lezen” (Houtveen, Brokamp & Smits, 2012) gaven ons aanleiding om Estafette-lezen aan te passen. Een methode die we net hadden aangeschaft. Dat we hiermee op de goede weg zijn werd door Mirjam Snel bevestigd. Dit gaf een goed gevoel. We gaan vol enthousiasme door.

 

  • Daan Andriessen (Lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek, Hogeschool Utrecht)

Mirjam is als onderzoeker goed in staat om te organiseren, data te verzamelen, tools te ontwikkelen en inhoudelijk (mee) te denken. Een van de dingen die ik heel fijn vind in de samenwerking is dat Mirjam zo ontzettend gericht is op het willen begrijpen. Zij vraagt net zo lang door tot ze het begrijpt. Daarnaast is ze heel menselijk en gezellig in de omgang. Ik kijk terug op een hele fijne samenwerking met Mirjam!